Tập đoàn TTHGroup | 0912 555 115 Đặt lịch tiêm

Gói vắc xin trẻ em

Chi tiết danh mục gói vắc xin cho trẻ 0-9 tháng

PHÒNG BỆNH

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

0-9 THÁNG

GÓI 1
GÓI 2
GÓI 3
GÓI 4
Tiêu chảy do virus Rota
Rotarix
Bỉ
2
2
 2
 
Rotavin - M1
Việt Nam
 
 
 
2
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do Hib, Viêm gan B (6 in 1)
Infanrix Hexa (6in1)
Bỉ
 
3
 
3
Hexaxim (6in1)
Pháp
3
 
3
 
Hội chứng nhiễm trùng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu
Prevenar
Anh
3
 
 
 
Synflorix
Bỉ
 
3
3
3
Cúm
Vaxigrip tetra
Pháp
2
2
2
2
Viêm não Nhật Bản
Imojev
Pháp
1
1
1
1
Viêm màng não mô cầu do nhóm

               A C Y W

Menactra
Pháp
1
1
1
1
Số mũi tiêm
12
12
12
12
Giá gói (vnđ)
13.300.000
12.420.000
12.410.000
11.650.000

Chi tiết danh mục gói vắc xin cho trẻ 0-12 tháng

PHÒNG BỆNH

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

0-12 THÁNG

GÓI 1
GÓI 2
GÓI 3
GÓI 4
Tiêu chảy do virus Rota
Rotarix
Bỉ
2
2
 2
 
Rotavin - M1
Việt Nam
 
 
 
2
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do Hib, Viêm gan B (6 in 1)
Infanrix Hexa (6in1)
Bỉ
 
3
 
3
Hexaxim (6in1)
Pháp
3
 
3
 
Hội chứng nhiễm trùng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu
Prevenar
Anh
4
 
 
 
Synflorix
Bỉ
 
4
4
4
Cúm
Vaxigrip tetra
Pháp
2
2
2
2
Sởi - quai bị - Rubella
MMR II (3 in1)
Mỹ
1
1
1
1
Viêm ga A + B
Twinrix
Bỉ
1
1
1
1
Viêm não Nhật Bản
Imojev
Pháp
1
1
1
1
Thủy đậu
Varivax
Mỹ
1
1
1
1
Viêm màng não mô cầu do

nhóm A C Y W

Menactra
Pháp
2
2
2
2
Số mũi tiêm
17
17
17
17
Giá gói(vnđ)
18.250.000
17,120.000
17.100.000
16.350.000

Chi tiết danh mục gói vắc xin cho trẻ 0-24 tháng

 

PHÒNG BỆNH

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

0-24 THÁNG

GÓI 1
GÓI 2
GÓI 3
GÓI 4
Tiêu chảy do virus Rota
Rotarix
Bỉ
2
2
 2
 
Rotavin - M1
Việt Nam
 
 
 
2
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do Hib, Viêm gan B (6 in 1)
Infanrix Hexa (6in1)
Bỉ
 
4
 
4
Hexaxim (6in1)
Pháp
4
 
4
 
Hội chứng nhiễm trùng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu
Prevenar
Anh
4
 
 
 
Synflorix
Bỉ
 
4
4
4
Cúm
Vaxigrip tetra
Pháp
2
2
2
2
Sởi - quai bị - Rubella
MMR II (3 in1)
Mỹ
1
1
1
1
Viêm ga A + B
Twinrix
Bỉ
2
2
2
2
Viêm não Nhật Bản
Imojev
Pháp
2
2
2
2
Thủy đậu
Varivax
Mỹ
2
2
2
2
Viêm màng não mô cầu do

nhóm A C Y W

Menactra
Pháp
2
2
2
2
Số mũi tiêm
21
21
21
21
Giá gói(vnđ)
22.000.000
20.900.000
20.850.000
20.100.000

Chi tiết danh mục gói vắc xin cho trẻ 6 - 24 tháng

PHÒNG BỆNH

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

6-24 THÁNG

GÓI 1
GÓI 2
GÓI 3
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do Hib, Viêm gan B (6 in 1)
Infanrix Hexa (6in1)
Bỉ
 
 
1
Hexaxim (6in1)
Pháp
1
1
 
Hội chứng nhiễm trùng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu
Prevenar
Anh
1
 
 
Synflorix
Bỉ
 
1
1
Cúm
Vaxigrip tetra
Pháp
2
2
2
Sởi - quai bị - Rubella
MMR II (3 in1)
Mỹ
1
1
1
Viêm ga A + B
Twinrix
Bỉ
2
2
2
Viêm não Nhật Bản
Imojev
Pháp
2
2
2
Thủy đậu
Varivax
Mỹ
2
2
2
Viêm màng não mô cầu do

nhóm A C Y W

Menactra
Pháp
2
2
2
Số mũi tiêm
13
13
13
Giá gói (vnđ)
11.900.000
11.580.000
11.600.000

Chi tiết danh mục gói vắc xin cho trẻ 12 -24 tháng

PHÒNG BỆNH

TÊN VẮC XIN

NƯỚC SẢN XUẤT

12-24 THÁNG

GÓI 1
GÓI 2
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do Hib, Viêm gan B (6 in 1)
Infanrix Hexa (6in1)
Bỉ
1
 
Hexaxim (6in1)
Pháp
 
1
Cúm
Vaxigrip tetra
Pháp
1
1
Viêm ga A + B
Twinrix
Bỉ
1
1
Thủy đậu
Varivax
Mỹ
1
1
Viêm não Nhật Bản
Imojev
Pháp
1
1
Số mũi tiêm
5
5
Giá gói (vnđ)
4.200.000
4.192.000