Tập đoàn TTHGroup | 0911 92 91 92 Đặt lịch
iv>

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

10-06-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

09-05-2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tiếp tục tuyển dụng:

05-04-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

14-03-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

30-01-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

12-12-2022

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

23-11-2022

Nhằm đảm bảo và đáp ứng đủ nguồn nhân lực làm việc, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các 

✔️ VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

- 02 Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

10-11-2022