Tập đoàn TTHGroup | 0911 92 91 92 Đặt lịch

Hệ thống bệnh viện TTH Hospital

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh là thành viên của tập đoàn TTH GRoup - Tập đoàn Y tế với một  chuỗi các bệnh viện thành viên hoạt động tại khu vực Miền Trung và Miền Nam Việt Nam.
Tính đến năm 2020, TTH Hospital có 9 Bệnh viện chính thức vận hành bao gồm hệ thống các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa. 

Năng lượng phát triển

Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH HÀ TĨNH

TẦM NHÌN: Trở thành tập đoàn y khoa hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH: Vì một ngành y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Tất cả vì khách hàng
- Đạo lý
- Nghị lực
- Trí tuệ
- Mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội

Triết lí kinh doanh

 ► Khách hàng là trung tâm

 ► Nhân lực là chìa khóa để thành công

 ► Trách nhiệm với cộng đồng

 ► Tăng trưởng bền vững

 ► Đạo đức kinh doanh chuẩn mực

 

26-03-2021 Tác giả: Admin
Tags: Giới thiệu