Tập đoàn TTHGroup | 0911 92 91 92 Đặt lịch
iv>

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

09-05-2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tiếp tục tuyển dụng:

05-04-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

14-03-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

30-01-2023

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

12-12-2022

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

23-11-2022

Nhằm đảm bảo và đáp ứng đủ nguồn nhân lực làm việc, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các 

✔️ VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

- 02 Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

10-11-2022

Để tăng cường đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí:

10-09-2022

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh là bệnh viên Đa khoa được xây dựng theo mô hình tiêu chuẩn quốc tế hiện đại với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ tương đương các bệnh viện tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện, chúng tôi cần tuyển bổ sung nhân sự vào vị trí sau

18-03-2022

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh là bệnh viên Đa khoa được xây dựng theo mô hình tiêu chuẩn quốc tế hiện đại với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ tương đương các bệnh viện tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện, chúng tôi cần tuyển bổ sung nhân sự vào vị trí sau

24-02-2022