Tập đoàn TTHGroup | 0911 92 91 92 Đặt lịch
iv>

Dự báo thời tiết hôm nay: Nhiệt độ có nơi trên 40 độ C.

♦ Tầm này thì thời tiết cũng không nóng hổi bằng Jobs xịn nhà TTH Hà Tĩnh được đâu 

► Đăng ký tại đường link: https://forms.gle/b5NuMRo2y5LZCG8p7

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí sau đây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện:

07-05-2024

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh chào hè với các vị trí sau đây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện:

13-04-2024

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng nhiều vị trí để tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện.

12-03-2024

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng nhiều vị trí để tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện.

27-01-2024

Nhanh tay đăng ký ngay để trở thành một mảnh ghép của nhà TTH Hà Tĩnh đầu năm 2024!!! Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng 28 vị trí sau đây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện:

04-01-2024

“Không khí lạnh đã tràn về

Tại sao bạn chưa về một nhà với TTH Hà Tĩnh?”

Muốn trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong Đại gia đình nhà TTH, cơ hội cuối cùng cho bạn trong năm 2023!!!

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng 29 vị trí sau đây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện:

04-12-2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tuyển dụng nhiều vị trí để tăng cường mạnh mẽ đội ngũ nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn viện như sau:

02-11-2023

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động và triển khai các dịch vụ mới, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng nhân sự 36 vị trí sau đây:

09-10-2023

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động và triển khai các dịch vụ mới, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng nhân sự 32 vị trí sau đây:

04-09-2023

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động và triển khai các dịch vụ mới, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng nhân sự 34 vị trí sau đây:

07-08-2023